Zarba (portlash) to‘lqini
Zarba (portlash) to‘lqini portlash markazidan har tomonga tovush tezligidan ham katta tezlikda tarqaladigan, juda katta bosimda siqilgan havo zonasidan iborat. Siqilgan havo zonasining oldingi chegarasi zarba to‘lqini fronti deb ataladi. Siqilgan havo zonasida hosil bo‘lgan eng katta havo bosimi (Rf) va atmosfera bosimi orasidagi (Ro) bosimning farqi zarba to‘lqini frontidagi yuqori  bosim (ΔRf) ni tashkil qiladi.

Zarba to‘lqini o‘tib ketgandan so‘ng bosim tezda pasaya boshlaydi va bir necha vaqtdan so‘ng atmosfera bosimidan ham pasayib ketadi. Vaqt o‘tishi bilan oldingi holatiga qaytadi, ya’ni

uz.wikipedia.orgUzpedia.uz