Yuzaki tarkib
Yuzaki tarkib (tuzilishi) (transformatsion generativ grammatika nazariyasida) gapning sintaktik tuzilishini tavsiflash usullaridan biridir.

Gapning yuzaki sintaksis darajasidagi ifodasi boʻlgan yuza tuzilishi chuqur sintaksis darajasidagi ifoda sifatida chuqur tuzilishga qarama-qarshi qoʻyilgan. Sirt strukturasi chuqur strukturadan maxsus rasmiy qoidalar - transformatsiyalarni qoʻllash natijasida olinadi.

Yuzaki tuzilma va chuqur tuzilmani yozishning rasmiy usuli bevosita tarkibiy qismlar daraxti hisoblanadi, ammo chuqur tuzilma gapning maʼnosini tavsiflashga yaqinroq boʻlsa, Yuzaki tuzilma leksemalarning leksik tarkibi, sintaktik aloqalari va chiziqli tartibini yaxshiroq aks ettiradi. fonetik-fonologik yoki orfografik timsolida maʼlum bir gap. Shuning uchun, baʼzida sirt tuzilishi atamasi ushbu tuzilishga mos keladigan juda aniq jumlaga murojaat qilish uchun ham ishlatiladi.

uz.wikipedia.orgUzpedia.uz