Yelkaning aylanuvchi oldingi arteriyasi
 

Yelkaning aylanuvchi oldingi arteiyasi ( anterior circumflexae humeral arteria ) qo'lning arteriyasidir. Bu qo'ltiq osti arteriyasidan ajralib ketgan ikkita aylanuvchi arteriyalardan biri, ikkinchisi - arteria circumflexae humeri. Yelkaning oldingi aylanuvchi arteriyasiga qaraganda ancha kichikroq bo'lib, unga deyarli qarama-qarshi tomonda, qo'ltiq osti arteriyasining lateral tomonidan paydo bo'ladi.

Yelkaning oldingi aylanuvchi arteriyasi gorizontal ravishda, tumshuqsimon-bilak va ikki boshli mushagiining kalta boshi ostida, dumg'aza bo'yni oldida o'tadi.

Do'mboqlararo egatga yetib borgach,u bo'g'imga ko'tarilib, son suyagining boshini va yelka-bo'g'imini ta'minlaydigan shoxchani chiqaradi.

Keyin tomirning tanasi ikki bosh suyagining uzun boshi va deltasimon mushaklari ostidan oldinga qarab davom ettiriladi va yelkaning aylanuvchi orqa arteriyasi bilan anastomozlashadi.

Qo'shimcha rasmlar
Yana qarang
ManbaUshbu maqola Gray's Anatomy (1918)ning 20-nashrining 589-betidagi umumiy foydalanishdagi matnni o'z ichiga oladi.

Havolalar
uz.wikipedia.orgUzpedia.uz