BOTQOQ O’SIMLIKLARIBOTQOQ O’SIMLIKLARI — balchiqda o’sishga moslashgan o’simliklar (masalan. qamish, qo’g’a, qiyoq va boshqalar). Botqoq o’simliklarining aerenxima to’qimasi yaxshi rivojlangan; poya va ildizlarida havo yo’llari va hujayralararo havo kameralari bo’ladi. Botqoq o’simliklarining urug’lari suv va qushlar orqali tarqaladi.

ManbaO'zbekiston Milliy EnsiklopediyasiUzpedia.uz